t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨7000 / 111m2 - Sharing Rooms for Men in Thane West Mumbai 3BHK ẩn bài đăng này hiện

111m2 sẵn có th2 14

có đồ đạc
căn hộ
không có phòng tắm riêng
phòng không riêng tư

Looking for a charming 3 BHK fully_furnished flat house for boys at an affordable price in Thane West, Mumbai? Then, this is right one for you. This house has a floor size of 1200 sq.ft which features three bedrooms and three bathrooms, priced at ₹7000 per bed. This house features Gas stove, Washing machine, Fridge, Sofa, Dining table, and Tv and more. You need to put down an initial 2 months' security deposit of ₹14000, it is great value for money. Book now before somebody else does!

https://www.nestaway.com/houses/sharing-room-for-rent-only-boys-in-mumbai-19789
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6493448445

đã đăng:

hay nhất [?]