t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨25000 / 750m2 - Room (PG) available for Single Working Lady or Girl (Andheri West) ẩn bài đăng này hiện

750m2 sẵn có th2 4

máy giặt/máy sấy trong nhà
có đồ đạc
kh.hút thuốc
không có phòng tắm riêng
phòng riêng
nhà để xe

We are offering Accommodation to decent Lady / Girl in Andheri West.
for more information please reply to this post.
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6484335605

đã đăng:

hay nhất [?]