t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích ₨5000 / 102m2 - 3BHK Sharing Rooms for Men in Usarghar Gaon Mumbai ẩn bài đăng này hiện

102m2 sẵn có th2 24

có đồ đạc
căn hộ
không có phòng tắm riêng
phòng không riêng tư

Looking for a quiet 3 BHK fully_furnished flat house for boys at an affordable price in Usarghar Gaon, Mumbai? Then, this is right one for you. This house has a floor size of 1100 sq.ft which features three bedrooms and two bathrooms, priced at ₹5000 per bed. This house features Gas stove, Washing machine, Fridge, Sofa, Dining table, and Tv and more. You need to put down an initial 2 months' security deposit of ₹10000, it is great value for money. Book now before somebody else does!

https://www.nestaway.com/houses/sharing-room-for-rent-only-boys-in-palava-city-bus-stop-mumbai-11033
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6501876070

đã đăng:

hay nhất [?]