t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Required Hotel Staff & Restaurant Cafe Staff - (Mumbai) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: toàn thời gian
làm việc từ xa okay
lương thưởng: --------

Required - Indian Cook // Chinese Cook // Tandoor Cook // Fast Food Pentry Cook // South Indian Cook // Continental Cook // Italian Mexican Cook // Sandwich Pizza Maker Cook // Bakery Cook // Pastry Cook // Kitchen Helper // Assistant Cook // All Rounder Cook // CDP Chef // DCDP Chef//
-AND -
Waiter / Steward // Captain // Cashier // Restaurant Manager // Kitchen Supervisor // Counter Boy / Barman / Delivery Boy // Driver / Housekeeping Staff // Helpers / and - Etc.

Please Contact -- If You Need JOB or STAFF.
Call - 983367814O // 8692OO7179

  • Nhà tuyển dụng có thể liên hệ người đăng tin này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c
  • Có thể nhấn mạnh công việc này có nhận người khuyết tật

mã tin: 6695654484

đã đăng:

hay nhất [?]