t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Main course Chinese Veg Restaurant in Dombivali and Vashi (dombivali) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: 1

The Lollipop-Lip-smacking Chinese cuisine,freshly cooked and served at reasonable prices.One of the Best Chinese Restaurant in Dombivali Palava city.Serving an extensive range of vegetarian dishes- Main course Chinese Veg Restaurant in Dombivali and Vashi.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6701712015

đã đăng:

hay nhất [?]