t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Best Pizza center in Dombivali and Vashi | Pizza Restaurant in Vashi (dombivali) ẩn bài đăng này hiện

loại việc làm: lựa chọn của người lao động
lương thưởng: 1

Lollipop is the leading Vegetarian and Non-Vegetarian Restaurant in Dombivali and Vashi. We have a wide range of varieties specially for Starters like Noodles, Rolls, Momos, Manchurian, Chinese Pizza and Main Course also.Veg Pizza is one of the most loved fast food across the world, its the perfect meal. Buy it now from the Best Pizza center in Dombivali and Vashi.
  • Chỉ dành cho chủ. Nhà tuyển dụng, vui lòng không liên hệ ứng viên này.
  • KHÔNG liên hệ chúng tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6701708133

đã đăng:

hay nhất [?]